Skip to content
Menu
Menu

Šarišská galéria otvára vo štvrtok dve nové výstavy

Prečítať článok

Tam kde jedna výstava končí, začína druhá. V prípade septembrového programu Šarišskej galérie to platí trojnásobne. Po divácky úspešnej prezentácii sochárskej a najmä medailérskej tvorby akad. soch. Jozefa Högera, ktorú si verejnosť mohla pozrieť počas jej takmer trojmesačného trvania, priestory Malej výstavnej siene galérie od minulého týždňa vystriedala pestrá kolekcia predstavujúca výber z maliarskej tvorby stropkovského rodáka akad. mal. Františka Veselého.

Po slávnostnej vernisáži, na ktorej nechýbali ani najvyšší predstavitelia mesta Stropkov, mnohí známi a priatelia Františka Veselého, sa v priestoroch galérie konala zaujímavá a veľmi podnetná prednáška sprostredkovaná prof. PaedDr. Jaroslavom Vencálkom CSc., dlhoročným obdivovateľom tvorby F. Veselého a autorom najnovšej publikácie o tvorbe a interpretácii jeho maliarskeho diela.

Na ďalšie slávnostné otvorenie výstav sa môžu tešiť všetci priatelia a milovníci umenia už tento štvrtok, 16. 9. 2021 o 16.00 a 17.00 hod. Tandem vystavujúcich umelcov, ktorých spoločným menovateľom je výtvarná tvorba, dlhoročné pedagogické pôsobenie na Prešovskej univerzite a rok ich životných jubileí, je Prešovčanom veľmi dobre známy.

Výstavou Laboratórium sa v kurátorskej koncepcii PhDr. Mira Procházku predstaví svojou najnovšou tvorbou Edita Vološčuková. Stropkovská rodáčka, absolventka Katedry Výtvarnej výchovy na FF UPJŠ v Prešove, ktorá od jej ukončenia žije a pôsobí v Prešove. Napriek tomu, že jej osobný, profesionálny i umelecký život je spojený s našim mestom, môžeme ju v prenesenom slova význame považovať za svetobežníka a neúnavného objavovateľa. Tento jej záujem o poznávanie, hľadanie i štúdium všeobecne, sa premietol i do jej umeleckého portfólia kde nájdeme okrem maľby, kresby, grafiky, počítačovej grafiky, fotografie, kombinácií techník a objektov aj svetelné inštalácie (light-art), land-art, či video-art.

Foto: Edita Vološčuková: Ako sa prichádza o sny, 2001, K 991, majetok ŠG v Prešove.

A čo ponúkne návštevníkom galérie jej najnovšia výstava? „Genetika nie je pre ňu predmetom vedeckého výskumu, skôr genealogickou spomienkou, výtvarnou hrou, vizuálnym laboratóriom, v ktorom sa snaží poukázať na stále aktuálnejšiu problematiku biodiverzity, genetickej modifikácie, prenosom genofondu, informáciám o BIO produktoch, či plastom. Na túto situáciu reaguje na výstave objektmi, maľbami, grafikami a inštaláciami. Sú ironickou reakciou na informácie o pôvode, či obsahu produktov – kde stačí občas vynechať slovo, alebo zmeniť písmeno v názve. Využíva v nich fiktívne „prenosy génov“, spájanie organického s anorganickým, živých rastlín s plastovým odpadom. Svoju úlohu zohráva aj svetlo. Výtvarné LABORATÓRIUM toho unesie veľa.“(ŠG)

Druhým z dvojice vystavujúcich autorov je prof. Štefan Hapák, ktorého nedožité výročie narodenia (100) si Šarišská galéria pripomína súbornou výstavou diel zo súkromného majetku rodiny a zbierkového fondu galérie. „Štefan Hapák sa narodil 16.10.1921 v Pinkovciach pri Michalovciach a zapísal sa do povedomia najmä v oblasti krajinárskej tvorby. Jeho pole záujmu však siaha do viacerých sfér. Venoval sa pedagogickej, odborno-výskumnej, publicistickej a osvetovej činnosti. Zámerom výstavy je poukázať na jeho bohatú tvorbu a jednotlivé vývojové etapy“(ŠG).

Štefan Hapák študoval v rokoch 1939 – 1944 na Lýceu a učiteľskom ústave v Užhorode. Jeho prvým učiteľom, ktorý ho zasvätil do základov maľby, bol Vojtech Erdélyi. Pohnuté vojnové roky 1944 a 1945 sú poznačené jeho internovaním do koncentračného tábora v Maďarsku, ale aj účasťou na ukrajinskom fronte, kam bol pričlenený ako tlmočník a organizátor návratu oslobodených internovaných občanov do vlasti.

V rokoch 1947–1948 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (oddelenie kreslenia a maľovania pri SVŠT) a v rokoch 1948 – 1953 si maliarske vzdelanie rozšíril na akadémiivýtvarných umení v Prahe u profesorov Jána Želibského a Otakara Nejedlého. Po absolutóriu prichádza do Prešova, kde sa začína napĺňať jeho pedagogická, kultúrna, osvetová, umelecká a výstavná činnosť.

Poslednou z individuálnych výstav na pôde Šarišskej galérie, ktorej sa Štefan Hapák ešte zúčastnil, je výstava s názvom Štefan Hapák (Prešovskí jubilanti), ktorá sa konala na prelome rokov 1996/97. Profesor Štefan Hapák odišiel náhle, 23. marca 1997 vo veku 76 rokov.

Výstavy Štefan Hapák – Maľba a grafika, Edita Vološčuková – Laboratórium si prešovská verejnosť môže pozrieť do 31. októbra 2021 v priestoroch veľkej výstavnej siene a medziposchodia Hlavná 51 a 53.

Text: Mgr. Astrid Derfiňáková