Skip to content
Menu
Menu

Spoje MHD budú mať na križovatkách prednosť už aj na Sekčove

(ako) – Preferencia spojov MHD na frekventovaných križovatkách v Prešove je zámerom radnice už niekoľko rokov. Je predpoklad, že sa to čoskoro stane realitou. Radnica uspela so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra na realizáciu projektu Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy. Pôjde o modernizáciu cestných svetelných signalizácií na desiatich križovatkách na najväčšom sídlisku v meste, s cieľom zaviesť preferenciu MHD.

Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, na frekventovanej Levočskej ulici vzniknú prvé inteligentné križovatky už v najbližších mesiacoch. Po nich budú nasledovať križovatky na dvoch dopravne najvyťaženejších uliciach na sídlisku Sekčov.

Meškanie spojov sa má skrátiť o polovicu

Hovorca dodal, že projekt sa zameriava na technické riešenie rekonštrukcie a obnovy technologických prvkov na cestných svetelných signalizáciách na 10-tich križovatkách na ulici Arm. gen. Svobodu a Rusínskej ulici. Inteligentné križovatky budú vedieť vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus. Meškanie MHD v čase dopravnej špičky sa vďaka tomu môže skrátiť až o polovicu.

„Zavedenie preferencie MHD je popri modernizácii vozového parku ďalším významným krokom k zatraktívneniu mestskej hromadnej dopravy. Ak budú mať autobusy a trolejbusy na frekventovaných križovatkách prednosť, výrazne sa tým skráti meškanie spojov. Našim cieľom je postupne spustiť preferenciu MHD na všetkých frekventovaných ťahoch, a preto som rada, že môžeme pokračovať v realizácii projektu aj na Sekčove,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Čo sa zmení?

Preferencia MHD začne v smere z obce Ľubotice na križovatke Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská, kde čoskoro pribudne nová cestná svetelná signalizácia, ktorá bude vybudovaná v rámci samostatného projektu. Práve táto križovatka je pri zavádzaní preferencie MHD kľúčová, nakoľko zhustená doprava v tomto úseku komplikuje vodičom autobusov a trolejbusov smerujúcich z obratiska na Sibírskej ulici vjazd na hlavnú cestu.

Preferencia MHD bude ďalej pokračovať na všetkých svetelných križovatkách na ulici Arm. gen. Svobodu až po križovatku pri OD Kaufland. V rámci projektu budú zmodernizované aj križovatky Rusínska – Arm. gen. Svobodu, Rusínska – Hobby park a Rusínska – Kuzmányho – Východná, ktoré už majú zabudovanú potrebnú technológiu, bude ich však potrebné pripojiť k sieti preferencie MHD.

Projekt bude realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 923 602,04 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 972 212,67 eur.

Spolufinancovanie mesta Prešov je vo výške 5%. Dotácia bude využitá na nákup bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu vozidiel, komunikačných palubných jednotiek pre komunikáciu MHD s CDS, monitorovacej a prehľadovej dopravnej kamery umiestnenej na križovatke Arm. gen Svobodu – Rusínska a na rekonštrukciu križovatiek.

Projekt zahŕňa aj výmenu radičov, návestidiel typu LED, inštaláciu nového presného spôsobu detekcie vozidiel, inštaláciu nového hardvéru detekcie chodcov, sieťovanie CDS optickými káblami a inštaláciu optickej rozvodovej skrine.

Radnica aktuálne pripravuje podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok. Nasledovať bude verejné obstarávanie a samotná realizácia projektu, ktorá je stanovená na 20 mesiacov.

Foto: presov.sk