Skip to content
Menu
Menu

Súťaž o najlepší stredoškolský časopis po ročnej prestávke pokračuje

Prečítať článok

(pv) – Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove a Krajskou knižnicou  P.O. Hviezdoslava v Prešove vyhlasuje súťaž o najlepší stredoškolský časopis. Podujatie kvôli pandémii pokračuje po ročnej pauze.  

Redakčné tímy zo stredných škôl z celého Prešovského kraja sa môžu prihlásiť už do 8. ročníka súťaže. Vyhlasovatelia prispôsobili propozície ročnej prestávke i faktu, že mnohé stredoškolské časopisy v čase pandémie vychádzali v tlačenej podobe len v obmedzenom režime alebo nevychádzali vôbec, respektíve redakčné tímy presunuli svoje tvorivé aktivity do online priestoru.

Nateraz je súťaž otvorená pre študentské dielka v printovej i elektronickej podobe vytvorené vlani i v aktuálnom školskom roku – 2019/2020 a 2020/2021. Súťaže sa môžu zúčastniť školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji.

Do súťaže je možné časopis  prihlásiť e-mailom do 31. júla, a to na adresu crd@kniznica-poh.sk. Školské časopisy v printovej podobe je potrebné doručiť s označením „Súťaž školských časopisov“ na adresu Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, 080 01 Prešov.

Doručené školské časopisy a autorské príspevky posúdi odborná porota, odsúhlasená Výborom RO SSN v Prešove. Výsledky budú vyhlásené pri príležitosti Dňa študentstva. Propozície a prihláška do súťaže je zverejnená na oficiálnom webovom sídle kraja www.vucpo.sk.