Skip to content
Menu
Menu

Ulica Kúty sa topí vo vode, rekonštrukciu môže ohroziť nesúhlas vlastníkov pozemkov

Prečítať článok

(ako) – Dlhodobý problém na ulici Kúty sa opäť naplno prejavil počas minulého týždňa, keď častejšie pršalo. Cestu je potrebné odvodniť, aby na nej nestála voda a nekomplikovala ľuďom život. Na tejto komunikácii nie totiž doteraz vybudovaná zrážková kanalizácia a dažďová voda nemá kam odtekať. Úrad chce situáciu riešiť, ale narazili na problém.

Rekonštrukcia a odvodnenie cestnej komunikácie na ulici Kúty radnica zaradila medzi prioritné investície na rok 2021. Problém je však s vlastníkmi pozemkov. Niektorí odmietajú zriadenie vecného bremena na tie časti, ktoré zasahujú do cesty. Za svoje parcely žiadajú neprimerane vysokú cenu, čím môžu zablokovať celú rekonštrukciu.

V procese majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestou 37 vlastníkov dotknutých parciel už súhlasilo so zriadením vecného bremena, ale 9 majiteľov odoláva. Odmietajú, aby sa cesta opravovala cesta na ich častiach pozemkov. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, ide približne o 133 m², čo predstavuje takmer 5% z celkovej výmery cesty. Niektorí z nich tieto pozemky ponúkajú na predaj mestu Prešov, avšak za neprimerane vysokú cenu.

„Dažďová voda na ceste na ulici Kúty dlhodobo komplikuje život miestnym obyvateľom. Dali sme preto vypracovať projekt na rekonštrukciu a v mestskom rozpočte sme vyčlenili potrebné finančné prostriedky na realizáciu. Narazili sme však na neochotu niekoľkých vlastníkov parciel zasahujúcich do cesty. Touto formou ich chcem ešte raz vyzvať k spolupráci, nakoľko ide o rekonštrukciu cesty vo verejnom záujme,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

S ďalšími desiatimi vlastníkmi častí pozemkov pod komunikáciou na Kútoch, ktorí zatiaľ na výzvu mesta Prešov nereagovali, sa úrad naďalej pokúša skontaktovať.

Čo je potrebné urobiť?

Podľa informácie hovorcu mesta Vladimíra Tomeka, v  rámci rekonštrukcie cesty na ulici Kúty sa počíta s jej odvodnením, úpravou nivelety a rozšírením komunikácie v tých úsekoch, kde to umožňujú šírkové parametre vozovky. V časti, kde bude uložená dažďová kanalizácia, sa budú meniť aj podkladové vrstvy vozovky.

Niveleta miestnej komunikácie sa upraví tak, aby pozdĺžny sklon v celom rekonštruovanom úseku mal stúpanie. Zrekonštruovaná komunikácia bude vyvýšená cestným obrubníkom. Výnimkou budú vjazdy do dvorov, pri ktorých bude cestný obrubník zapustený. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku na ulici Kúty je 480 metrov v úseku od popisného čísla 2 až po číslo 21.

Realizácia je plánovaná na rok 2021. Vzhľadom na to, že niektoré časti pripravovanej stavby sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Prešov, konečný termín bude závisieť aj od vysporiadania týchto pozemkov a následného vydania stavebného povolenia.

Foto: DHZ Prešov