Skip to content
Menu
Menu

Vo svidníckej škole sa vybudujú nové dielne pre odborný výcvik

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku bude mať nové dielne pre odborný výcvik za vyše 1,5 miliónov eur. S ich výstavbou sa začalo 9. marca odovzdaním staveniska, dokončené by mali byť približne o rok. Prešovská župa na vybudovanie modernej haly s dielňami poskytla financie z vlastných zdrojov vo výške viac ako 1,1 mil. eur.

Počas približne jedného roka by mala v Strednej odbornej škole polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku vzniknúť nová moderná hala s dielňami pre odborný technický výcvik. Výstavba si vyžiada celkové investície približne 1,53 mil. eur, z toho prostriedky PSK predstavujú vyše 1,1 mil. eur a 445-tisíc eur sú prostriedky cez úver z Európskej investičnej banky.

Do projektu sme sa mohli pustiť vďaka podpore z Európskej investičnej banky, angažovanosti krajských poslancov, mestu Svidník a v neposlednom rade aj vedeniu tejto školy, za čo som im veľmi vďačný, pretože spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby aj tento okres prekvital a mal kvalitné stredoškolské vzdelávanie. Projekt prinesie najmä zlepšenie prostredia školy jednak čo sa týka jej priestorového vybavenia, ale i dielenského dovybavenia, Žiaci tu budú mať k dispozícii nové a atraktívne dielne a následne aj najmodernejšiu techniku. Je to ďalší významný krok, ktorý môže prispieť k rozvoju mesta Svidník, ale aj celého svidníckeho regiónu,“ vyjadril sa počas slávnostného poklepania kameňa stavby v svidníckej škole predseda PSK Milan Majerský.

Projekt výstavby dielní pre odborný výcvik zahŕňa vybudovanie novej haly s rozmermi 20×40 metrov, ktorá je členená na tri časti – jednu väčšiu v strede a dve menšie po stranách. Zázemie tu nájdu pedagógovia a žiaci odborov mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov či stolár. Zároveň sa tu vytvoria pracovné a skladové priestory. Doba výstavby haly s dielňami je 300dní. Týmto projektom sa prispieva k transformácii školy na moderné centrum odborného vzdelávania, kde môžu žiaci získať odborné vedomosti v oblasti strojárstva a služieb.

Nadväzovať naň bude ďalší projekt pripravovaný v rámci prebiehajúcej 3. etapy iniciatívy Catching-Up Regions s názvom „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník“. Zahŕňať bude materiálno- technické dovybavenie zváračskej dielne a zabezpečenie nových CNC strojov, ako sú brúsky, rezačky, frézy a sústruhy. Plánovaná výška investície do tohto dovybavenia je približne 1,4 mil. eur.

V rámci modernizácie školy sa počíta aj s ďalšími etapami. Tie by sa mali týkať rekonštrukcie tzv. stredného traktu školy a v rámci toho modernizácia učební pre odbor spracovania kovov. Ďalším plánom je rekonštrukcia učební pre odbory stolár a neskôr internátnych priestorov. Škola má v pláne realizovať aj modernizáciu sociálnych zariadení a veľkej zborovne pre vyučujúcich majstrov.

V SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku aktuálne študuje 310 žiakov a jej výchovno-vzdelávací proces sa prioritne zameriava na strojársky priemysel, dopravu a služby.

Lea Heilová
Foto: PSK