Skip to content
Menu
Menu

Výstavba štvrte Od duba ešte nezačala a už je na svete petícia

Prečítať článok

(pv) – Obyvatelia ulice Mirka Nešpora v meste Prešov začali petičnú akciu proti výstavbe plánovanej cesty, ktorá má prepojiť budúce rodinné domy v katastrálnom území Veľký Šariš s mestom Prešov. Kameňom sváru je plánovaná individuálna bytová výstavba Od  duba v lokalite Kráľova hora, kde developer plánuje postaviť 80 rodinných domov.

Obyvatelia Sídliska hovoria o rapídnom zhoršení dopravnej situácie a zdá sa im nesprávne, aby nová štvrť patrila jednému mestu a cesta druhému. Cesta podľa združenia OZ Náš Prešov, ktorý stojí za petíciou, nespĺňa bezpečnostné parametre a ide o príjazdovú komunikáciu k stavbe diaľnice. V petícii, ktorú podpísalo zatiaľ 100 ľudí, žiadajú mesto Prešov, aby vydalo nesúhlasné stanovisko k pripojeniu cesty. Chcú, aby sa ňou zaoberali prešovskí mestskí poslanci na marcovom rokovaní.

Developer im odkazuje, aby pracovali s faktami a nie domnienkami. „Mesto nie je skanzen, ale živý rozvíjajúci sa organizmus.“

Situáciu upokojuje primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall. Nič nie je rozhodnuté.

„Na mesto Veľký Šariš bolo podaná žiadosť stavebníka vo veci vydania územného rozhodnutia pre stavbu „IBV OD DUBA“ v lokalite Kráľova hora. Súčasťou predmetnej stavby je aj riešenie dopravného pripojenie tejto lokality na miestnu komunikáciu v katastrálnom území mesta Prešov. K tomuto stavebnému zámeru zaujalo stanovisko aj mesto Prešov, ktoré požaduje od stavebníka preukázanie vhodnosti navrhovaného riešenia dopravného pripojenia a to kapacitným posúdením komunikácií. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť stavebníka neobsahovala všetky podklady pre pokračovanie v konaní, bol stavebník vyzvaný na ich doplnenie, vrátane kapacitného posúdenia komunikácií a vyjadrenia mesta Prešov ako príslušného cestného správneho orgánu vo veci povolenie dopravného pripojenia tejto stavby. Stavebný úrad mesta bude môcť pokračovať v konaní až po ich doplnení,“ informoval Viliam Kall, primátor mesta Veľký Šariš.