Skip to content
Menu
Menu

Zakázali herne a kasína, vyhoveli petícii Zastavme hazard

Prečítať článok

(ako) – Na dnešnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie poslanci schválili zákaz prevádzkovania herní a kasín na území mesta. Tiež vyhoveli petícii Zastavme hazard, ktorú doručil na úrad petičný výbor 1. decembra 2020. Petíciu podporilo 17 357 ľudí.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Prešov hovorí o zákaze umiestnenia herní v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu aj v bytových domoch od 1. 2. 2021. Zrušili tým aj doteraz platné VZN z júna 2019.

Zároveň prerokovali predloženú petíciu a v plnom rozsahu jej vyhoveli. V oboch prípadoch, teda VZN aj požiadavku petičiarov podporilo 27 poslancov a jeden nehlasoval.

Koľko herní vlastne máme?

Poslanec Miroslav Benko v tej súvislosti požiadal vedenie úradu, aby ich informovali, aká bude situácia v meste po nadobudnutí účinnosti nového VZN. „Čo bude ďalej? Ktoré herne ešte budú fungovať, lebo majú platnú licenciu a ktoré už nie? Ľudia sa nás na to budú pýtať,“ povedal v diskusii Miroslav Benko.

V tejto požiadavke ho podporili viacerí poslanci a reagovala aj  primátorka Andrea Turčanová. „V decembri 2020 sme už nové licencie nevydávali, keďže sme mali pripravené nové nariadenie. Informácie poslanom doručíme písomne,“ uviedla primátorka.

Polovica herných automatov sa zruší už čoskoro

Predkladateľka VZN, Ivana Pronerová poverená riadením odboru mestského majetku a financií, podala ústne aspoň predbežnú informáciu. Na území mesta je v súčasnosti 26 herní a 1 kasíno, v ktorých je 560 hracích strojov.

Po uplatnení nového VZN bude zrušených asi 250 automatov, čo je zhruba polovica zo súčasných. Sú však herne, ktoré majú stále platnú licenciu a to do roku 2024. Tie budú naďalej funkčné. Na otázku, kto ich bude kontrolovať Pronerová odpovedala, že túto kompetenciu má len Úrad na reguláciu hazardných hier. Mestská polícia nemôže kontroly vykonávať.