Skip to content
Menu
Menu

Základné a materské školy v Prešove včera slávnostne otvorili nový školský rok

Školský rok 2022/2023 sa začal 5. septembra 2022 na 11 základných školách, 19 materských školách, 1 základnej škole s materskou školou, 3 základných umeleckých školách a ABC centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Do prešovských škôl nastúpilo k 5.9.2022 spolu 2 148 škôlkarov, z toho 737 predškolákov a 7 485 žiakov, z toho 952 prvákov. Školský klub detí bude v aktuálnom školskom roku navštevovať 2 857 žiakov.
Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová otvorila nový školský rok na MŠ Jurkovičova 17, ktorú bude navštevovať 234 detí a na ZŠ Májové námestie 1, do ktorej nastúpilo 901 žiakov. „Všetkým škôlkarom a školákom prajem, aby sa im v novom školskom roku darilo a aby im učenie sa nových vecí robilo radosť. Najdôležitejšie je, aby sa deti v našich školách cítili dobre, pretože potom budú spokojní aj ich rodičia a celý školský personál,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Najvyšší počet žiakov má v tomto školskom roku ZŠ Československej armády 20, ktorú bude navštevovať 1 012 žiakov. Spomedzi prešovských materských škôl nastúpilo najviac detí do MŠ Jurkovičova 17, ktorú bude navštevovať 234 detí.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov bude navštevovať 99 žiakov so statusom odídenec, v prípade materských škôl pôjde o 23 detí.

Presné počty žiakov základných škôl a detí v materských školách budú známe po 15.9.2022.

Zdroj: presov.sk