Skip to content
Menu
Menu

Žiaci ZŠ Šmeralova tešia pacientov v nemocnici Podajkovou poštou

Ľudia, ktorí sa liečia z ťažkých chorôb, majú len zriedka možnosť byť doma so svojou rodinou. Občianske združenie Podaj ďalej spolu s deťmi zo ZŠ Šmeralova rozbehli krásny projekt, ktorým chcú týchto ľudí potešiť.

„Nie všetkým je umožnená taká samozrejmá vec, ako je prežívanie ťažkých dní choroby v kruhu najbližších. Ľudia, ktorí sa liečia na vážne ochorenia vyžadujúce hospitalizáciu, nie sú osamelí, iba dočasne sami. Naši žiaci sa rozhodli spríjemniť im liečbu napísaním listu s jasným posolstvom: Sme s Vami,“ hovorí riaditeľ ZŠ Šmeralova, Ľubomír Bodnár.

Táto aktivita je súčasťou projektu občianskeho združenia Podaj ďalej a má názov „Podajková pošta“. Žiaci píšu listy pacientom do nemocnice, ktoré dopĺňajú svojimi kresbami. Ich úlohou je ľudí na nemocničných lôžkach povzbudiť v ťažkých chvíľach a vyčarovať im na tvárach úsmev.

Každý list je na obálke označený modrou alebo ružovou kvapkou, podľa toho, či je venovaný mužovi alebo žene. Hotové listy prinesú pani učiteľky do schránky OZ Podaj ďalej, odkiaľ putujú priamo pacientom na jednotlivých oddeleniach v nemocnici.

OZ Podaj ďalej šikovným žiakom poďakovalo špeciálnym ďakovným listom a prekvapením bola aj dojímavá návšteva jedného z pacientov priamo v ich škole.

Pred ZŠ Šmeralova bude už čoskoro zriadená schránka „Podajkovej pošty“, do ktorej môže ktokoľvek vhodiť list venovaný pacientom, a to až do konca júna tohto roka.

Učitelia a žiaci ZŠ Šmeralova