Skip to content
Menu
Menu

Župa si na opravu ciest a mostov požičala 30 miliónov eur

V priebehu dvoch rokov chce prešovská krajská samospráva zrekonštruovať a zmodernizovať niekoľko desiatok ciest a mostov vo svojej správe. Financovať to bude z 30 miliónového úveru s jednopercentným úrokom.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje opraviť ďalšie cesty a mosty. Na tento účel si vezme úver vo výške 30 miliónov eur od spoločnosti Slovak Investment Holding, ktorá patrí pod ministerstvo financií. Na februárovom zastupiteľstve to schválili krajskí poslanci.

Samospráva by mala mať finančné prostriedky na účte do konca septembra, použiť ich musí najneskôr do konca septembra 2025, koncom spomínaného roka zloží aj prvú splátku. Úver, ktorého cieľom je dobehnúť investičný deficit na cestách II. a III. triedy kraja, bude splácať 20 rokov pri fixnej úrokovej sadzbe jedno percento.

V zásobníku projektov má Správa a údržba ciest (SÚC) PSK zámery v hodnote 40 miliónov eur. A to z dôvodu flexibility zameniteľnosti financovania investičných akcií v rámci jednotlivých okresov, keďže použitie čerpaných prostriedkov je možné do septembra 2025.

V pláne investičných akcií sú cesty a mosty vo všetkých 13 okresoch kraja v uspokojivom, zlom, veľmi zlom, havarijnom a nevyhovujúcom stave. Počíta sa napr. s rekonštrukciou úsekov ciest Sveržov – Gaboltov II. etapa, Renčišov – Uzovské Pekľany, Piskorovce – Mrázovce II. etapa, tiež s cestou v Sulíne, Mlynici, Olšinkove a ďalších.

Opraviť by sa mal aj most cez potok Žarinec v obci Radatice, most cez Strážsky potok v meste Poprad-Stráže, most cez Kapušiansky potok v obci Vyšná Šebastová – časť Severná či most cez potok Vilačok obec Svetlice.

Zoznam niekoľko desiatok projektov zahŕňa aj výstavbu mosta vo Veľkej Frankovej, stabilizáciu zosuvu na ceste III. triedy v Holumnici, odstránenie bodovej závady na ceste III. triedy v obci Raslavice II. etapa či elimináciu bezpečnostných rizík na viacerých cestách v Bardejovskom okrese.

Najdlhší úsek (5 km) rekonštrukcie sa bude realizovať v úseku Nižný Mirošov – Dubová, Malá Domaša – Detrík a na ceste II/558 v okrese Snina I. etapa. Rekonštrukciou a modernizáciou ciest a mostov v PSK sa zníži počet kilometrov ciest vo veľmi zlom a nevyhovujúcom stave.

Zdroj : PSK