Skip to content
Menu
Menu

Župa zrekonštruuje úseky ciest v smere na Domašu a do Bardejova

Prečítať článok

(ako) – Frekventované cestné úseky Demjata – Raslavice a Fijaš – Lomné sa dočkajú rekonštrukcie. Vo štvrtok 22. apríla odovzdal predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský staveniská do rúk zhotoviteľom. Cesty majú byť zrekonštruované za 300 kalendárnych dní.

Podľa informácie referentky z oddelenia propagácie a komunikácie Lei Heilovej, v úseku Demjata – Raslavice sa zmodernizuje 2,3 km dlhá cesta druhej triedy, tiež dva mosty v nevyhovujúcom stave a dva cestné priepusty. Celkové náklady predstavujú 2,213 milióna eur, pričom financované budú z európskych zdrojov v rámci projektu – INTERREG V-A 2014-2020 PL-SK. Prešovský samosprávny kraj (PSK) prispeje na tento účel sumou 110 700 eur.

„Teší ma, že vďaka eurofondom môžeme pokračovať v už rozbehnutých rekonštrukciách ciest v našom kraji. Vlani sme odovzdali takmer 6,5 kilometrový úsek Kapušany – prieťah a Fulianka – Demjata za viac ako 4 milióny eur. Po zimnej prestávke opäť pokračujeme v prácach, aby sme celý tento frekventovaný úsek na Bardejov skompletizovali. Verím, že nová cesta bude dobre slúžiť najmä tým, ktorí denne cestujú za prácou alebo vzdelaním,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

 

Spolupracujú s poľským partnerom

Ako prešovský župan dodal, modernizácia vozovky zároveň zabezpečí lepší prístup obyvateľov na napojenie cestnej siete Prešov – Kapušany – Svidník (R4) – Vyšný Komárnik – Barwinek. Taktiež zlepší cezhraničnú mobilitu a dostupnosť pohraničia prostredníctvom napojenia okresov na TEN-T koridor a na diaľnicu D1. Projekt Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom, II/545 Demjata – Raslavice sa totiž realizuje v spolupráci s poľským partnerom.

Pri Rekonštrukcii dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo, II/556 Fijaš – Lomné sa opraví úsek v celkovej dĺžke 7,093 km. Taktiež sa urobí sanácia zvážlivého územia a oporného múra, upravia sa priepusty, zrekonštruuje sa most. Okrem toho sa počíta s pokládkou asfaltového koberca s vyrovnaním miestnych nerovností, vybudovaním obojstrannej autobusovej zastávky, modernizáciou priechodov pre chodcov v obciach Fijaš, Kručov a Lomné, a bezpečnostných zariadení.

„Modernizáciu tejto komunikácie považujem za obzvlášť dôležitú, keďže počas letnej sezóny tu prúdi nemálo turistov za rekreáciou k vodnej nádrži Domaša. Verím, že o desať mesiacov už budeme túto frekventovanú cestu slávnostne otvárať, čím zlepšíme nielen podmienky pre rekreantov, ale aj domácich obyvateľov. Modernizácia tohto úseku sa vyšplhá na takmer dva milióny eur, pričom kraj sa bude podieľať na spolufinancovaní piatimi percentami, čo predstavuje vyše 99-tisíc eur,“ spresnil Majerský.

Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 1,986 milióna eur. Stavba je spolufinancovaná z eurofondov v rámci projektu – INTERREG V-A 2014-2020 PL-SK.

Foto: PSK