Skip to content
Menu
Menu

Korupcia, skutok sa deje

Korupcia je neuralgickým bodom súčasného právneho bezpečnostného systému, formujúci a polarizujúci verejnú mienku na celom Slovensku. Sieť síce padá na osobnosti z polície, prokuratúry i sudcov, ale záchranná pavučina je odolná a pružná, pripravená zachrániť zmietajúce sa muchy, či sú už na najvyššom poschodí, alebo dolietavajú v prievane prízemia.

Očakávané rozhodnutia sú okamžite spochybňované pripraveným legendami, tvrdeniami a protiargumentami a výsledkom je posilňovanie nedôvery, symptómy rezignácie i spoločenská ľahostajnosť

Snahou o prekonávanie tohto stavu bola aj realizácia preventívno vzdelávacieho projektu Korupcia – skutok sa deje, ktorý pripravila Prešovská rozvojová agentúra už od roku 2016, realizoval sa na temer 40 školách z finančných prostriedkov programu Active Citizens Fund.

„V tomto roku sme sa zamerali na študentov, ktorí navštevujú stredné školy v Prešovskom samosprávnom kraji, ale s ponukou spolupráce sme  oslovili aj mimovládne organizácie a zástupcov samosprávy. Pandemické opatrenia síce posunuli začiatok nášho projektu až na začiatok nového školského roku, ale všetky prednášky a medzinárodné výstavy kresleného humoru na tému korupcie sa zrealizovali podľa časového harmonogramu“ informoval Peter Rázus autor a koordinátor projektu.

Odborným garantom a lektorom bol pplk. Tomáš Mikuláš z Úradu inšpekčnej služby MV SR, ktorý vysvetľoval nielen kauzalitu korupčného správania, aj proces dokumentácie a nasadenia sledovacích prostriedkov, ale reagoval aj na súčasný stav v bezpečnostných zložkách, reakcie médií i verejnosti.

Študentské otázky sa týkali aj otázok nedotknuteľnosti niektorých osôb, presvedčivosti a vyvracania dôkazov, finančného ohodnotenia agenta provokatéra, dôvery svedectiev kajúcnikov, ale aj možnej pomsty zo strany páchateľov, resp. aj poskytnutej ochrany zo strany štátnych inštitúcií.

Prezentácie sa realizovali na školách v Spišskej Starej Vsi, Prešove, Lipanoch, Vranove nad Topľou, Humennom, Poprade a Svite. Pozitívne reakcie boli aj u učiteľov, ktorí ocenili autenticitu a odbornosť podujatia, ale aj inštaláciou výstavy kresleného humoru.

„Výstavná kolekcia je zostavená z tvorby autorov, ktorí sa zúčastnili našej medzinárodnej súťaže Kýchanie mozgu na tému korupcie. Sú to renomovaní výtvarníci ako napr. O. Kustovsky, K. Grondziel, J. Tomashoff či B. Pernecký, ktorí charakterizujú korupciu ako diagnostiku spoločnosti. Pri prehliadke uvidíte, že tento problém je celosvetový bez ohľadu, kde obrázok vznikne. Karikatúra korupčníkov je spoločná na Slovensku, Ukrajine, Poľsku, Argentíne, alebo Iráne, aj keď mnohokrát to je aj gogoľovský smiech cez slzy“ dodal Peter Rázus.

glv

Korupcia – skutok sa deje“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.