Skip to content
Menu
Menu

V Hanušovciach nad Topľou vystavili barokové skvosty východu

(pv) – Krajské múzeum v Prešove predstaví svojim návštevníkom jedinečnú prezentáciu barokových anjelov. Nová výstava v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou pod názvom „Barokoví anjeli v barokovom kaštieli“ prezentuje slávne remeselnícke dielne z obdobia baroka.

Kolekcia 52 plastík slúžila pôvodne ako barokový mobiliár sakrálnych stavieb na východnom Slovensku a niektoré z nich budú verejnosti predstavené prvýkrát. Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierok Krajského múzea v Prešove, od jeho partnerských organizácií na východnom Slovensku a zo súkromných zbierok. Názov výstavy podľa jej autora potvrdzuje skutočnosť, že vznik týchto barokových unikátov majú na svedomí hlavne predstavitelia šľachty.

„Väčšinou išlo o štedré dary ako silné potvrdenie rekatolizácie. A tak sa tu snúbi prezentácia barokového rezbárskeho umenia s niekdajším panskýn sídlom barokovej architektúry v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou,“ hovorí Ing. Samuel Bruss, autor výstavy a odborný pracovník Krajského múzea v Prešove.

Samotná grófska rodina Dessewffyovcov zadala podľa neho napríklad zákazku na donáciu Dionýzovi Reissmeierovi na barokový chrámový mobiliár Kostola Navštívenia Panny Márie vo Finticiach, ktorý veriacim slúži dodnes. Samotný umelec je na výstave zastúpený v podobe zláteného adorujúceho anjela z pôvodného mobiliáru Dómu sv. Alžbety v Košiciach zo zbierok Východoslovenského múzea. Medzi ďalších slávnych autorov vystavených plastík patria podľa Brussa aj Jozef Hartmann z Košíc či Rafael Donner.

„K odborne a divácky najzaujímavejším exponátom radíme doteraz nevystavované plastiky anjelov zo Šarišského múzea v Bardejove. Oko diváka však určite poteší aj adorujúci anjel z pôvodného, dnes už neexistujúceho, chrámu vo Veľkej Domaši od Jozefa Hartmanna či torzo anjela zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove od Rafaela Donnera,“ vysvetľuje Bruss.

Ako dodáva, vybraná kolekcia diel zo zbierok Krajského múzea v Prešove prešla procesom reštaurovania pod záštitou reštaurátoriek Márie Belejkaničovej a Ľudmily Zozuľákovej, ktorá je zároveň kurátorkou výstavy.

Jedinečným výstupom podujatia je teda aj ukážka reštaurátorského umenia. Prezentácia diel sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a potrvá od 8. decembra 2020 do 15. februára 2021.