Skip to content
Menu
Menu

Adventný koncert Prešovskej univerzity sa niesol v znamení názvu „Z noci do svetla“

Prečítať článok

Prešovská univerzita v Prešove (PU) zorganizovala IX. adventný koncert PU, ktorý sa za prísnych opatrení uskutočnil v podvečer 7. decembra v historickej sále Parku kultúry a oddychu. Jeho bohatý program, vyskladaný prevažne z umelcov PU, bol divákom sprostredkovaný aj živým online prenosom.

K adventnému obdobiu na Prešovskej univerzite neodmysliteľne patrí Adventný koncert, ktorý univerzita organizuje nepretržite už deväť rokov. Túto tradíciu sa rozhodla PU neporušiť ani napriek epidemickej situácii a výnimočnú atmosféru adventných dní umocnila tento rok bohatým programom. Aby sa bol dostupný čo najširšiemu publiku, presunul aj do online priestoru v podobe livestreamu.

„Život nielen na univerzite sa nemôže zastaviť, preto sme sa rozhodli využiť situáciu, ktorá nám umožnila za dodržania prísnych hygienických opatrení zorganizovať Adventný koncert symbolizujúci príchod najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. V tejto náročnej dobre je nesmierne dôležité robiť ľudom radosť, preto verím, že aspoň na chvíľu zabudneme na negatívne informácie, ktoré na nás striehnu zo všetkých strán,“ uviedol v úvode koncertu Peter Kónya, rektor PU.

Jeho pozvanie na adventné podujatie prijali členovia akademickej obce a vzácni hostia z mimo univerzitného prostredia. Symbolicky sa tohtoročný adventný koncert v tejto náročnej dobe niesol v znamení názvu „Z noci do svetla…“.

„Tento názov som vnímala dvojrozmerne. Jednak advent znamená očakávanie, príchod, a teda príchod Svetla na zem, očakávanie narodenia Ježiša, zrodenie Lásky pre túto zem. Druhú líniu v tejto pandemickej situácii vidím aj v očakávaní zrodenia nádeje pre tento svet. Každý očakáva lepšie časy, každý chce prejsť z noci do svetla,“ vysvetľuje scenáristka, dramaturgička a režisérka koncertu Jana Hudáková z Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty PU.

Podľa jej slov si námet, scenár, dramaturgia, réžia, zabezpečenie kostýmov, rekvizít, komunikácia s ľuďmi, a vôbec celá organizácia vyžaduje množstvo času. „Veľká vďaka patrí všetkým univerzitným kolegom, ktorí túto výzvu síce prijali so strachom, ale aj s veľkou pokorou a profesionalitou, a za tak krátky čas vynaložili enormné úsilie, aby pripravili seba a študentov k výkonu,“ dopĺňa Hudáková.

Adventný koncert sa začal slovami „Sme ako ľadové kráľovstvo, ktoré čaká na hrejivý plameň“, pričom posolstvo toho hrejivého svetla priniesli na scénu „Plamene sviec“, ženy odeté v zlatých plášťoch. Tie spolu so svetlom vniesli na adventný veniec i slovo. Program
symbolicky pozostával zo štyroch častí symbolizujúce štyri adventné sviece: nádej – viera a mier – priateľstvo – láska.

V prvej časti s názvom „Keď zasvieti nádej v tmavom tichu…“ sa predstavili členovia zboru Iuventus Paedagogica pod vedením Tatiany Švajkovej a spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckej teologickej fakulty na čele so zbormajstrom Mariánom Baranom. Svoj talent predviedla aj zaslúžila umelkyňa z Ukrajiny Liubov Gunder, ktorá zároveň klavírne sprevádzala sólový spev Andrey Nemcovej z Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF PU.

„Viera a mier bol ústredným motívom druhého programového bloku. Ten patril
Študentskému divadlu Sacrum a profanum, ktorý sa prítomným divákom predstavil s ľudovou hrou ako osobitým obrazným výrazom lásky k téme narodenia Pána v rodnom jazyku sociálnej skupiny pod umeleckým vedení Karola Horáka, Mirona Pukana a Jána Jendrichovského,“ priblížil prorektor PU Gabriel Paľa, ktorý organizačne zastrešoval prípravu koncertu.

V tretej časti nesúcej sa v znamení „Priateľstvo je skvostným darom topiacim ľady medzi nami…“ odzneli koledy a predvianočné pastorále Folklórneho súboru Torysa pod taktovkou umeleckého vedúceho Vladimíra Marušina. Publikom si vypočulo aj koledy Christos raždajetsja! Slavite Jeho!, ktoré odzneli z úst speváčok Anny Derevjaníkovej a Moniky Kormaníkovej.

„A nakoniec vyhráva láska. Zlo nikdy nemôže byť víťazom…“ je názov záverečného programového bloku. Ten otvoril spevácky zbor Nostro Canto na čele so zbormajsterkou Tatianou Švajkovou. Interpretáciu skladby Petra I. Čajkovkého: Ária Lenského z opery Eugen Onegin na flaute zahrala Miroslava Rybická za klavírneho sprievodu Zuzany Kentošovej z Pedagogickej fakulty PU. Program svojim klavírnym vystúpením obohatila i
študentka Zlatoslava Mokchnal pod pedagogickým vedením umelkyne Liubov Gunder.

Záver sviatočnej atmosféry umocnilo vystúpenie komorného orchestru Camerata
Academica, ktorý vystúpil najprv samostatne, následne so miešaným zborom Nostro Canto. V ich spoločnom podaní odznela skladba od W. A. Mozarta s názvom Ave verum Corpus. Umeleckú prípravou orchestra mala na starosti Renáta Kočišová a dirigovala Tatiana
Švajková.

Anna Polačková
Foto: PU