Skip to content
Menu
Menu

Fakultná nemocnica nutne potrebuje zmodernizovať operačné sály

(ako) – Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana (FNsP) v Prešove za posledný rok vyhlásila na rekonštrukciu centrálnych a vybudovanie dvoch vstavaných operačných sál štyri verejné obstarávania. Všetky však zrušila. Dôvodom je nedostatok financií na plánované stavebné úpravy.

Fakultná nemocnica disponuje ôsmimi operačnými sálami. Sú v chirurgickom monobloku na tzv. pracovisku Centrálny operačný trakt, ktoré boli postavené pred 40 rokmi. V súčasnosti sú už v  nevyhovujúcom technologickom stave so zastaraným vybavením. Operačný trakt je preto často  zaťažený  havarijnými stavmi na technickom zariadení.

Obstarávania, ktoré vyhlásili za posledný rok  súvisia s projektom rekonštrukcie centrálnych operačných sál a vybudovaním dvoch vstavaných operačných sál, na ktorý už vlani pridelilo Ministerstvo zdravotníctva SR nemocnici takmer 3,18 milióna eur. Ako sa však ukázalo, plánované zdroje na stavebné úpravy  nestačia.

Obstarávania zastavili

Minulý rok v decembri FNsP plánovala kúpiť dve dotykové obrazovky pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie s odhadovanou hodnotnou 38-tisíc eur bez DPH (45 600 eur s DPH).

Vo februári vyhlásila verejnú súťaž na zakúpenie dvoch chirurgických odsávačiek za takmer 4 900 eur bez DPH (takmer 5 900 eur s DPH).

V máji potom pribudla zákazka aj na nákup systému pre videoprenos na centrálne ovládanie prvkov operačnej sály s predpokladanou hodnotou 41 500 eur bez DPH (49 800 s DPH).Nemocnica sa chystala kúpiť aj batériový motorový systém s nabíjačkou za vyše 63-tisíc eur bez DPH (75 600 eur s DPH).

Všetky tieto verejné obstarávania však nové vedenie nemocnice zrušilo s odôvodnením, že pôvodne požadovaná výška kapitálových výdavkov na plánované stavebné úpravy, stanovená odhadom v apríli 2019, nie je dostatočná na financovanie týchto úprav. Na základe odhadov totiž pôvodne  žiadali rezortné ministerstvo o 600-tisíc eur. V skutočnosti sa však po podrobnom vypracovaní dokumentácie celková cena stavebných úprav vyšplhala až na 1,99 milióna eur.

Podľa hovorkyne FNsP Renáty Cenkovej, vedenie nemocnice už požiadalo ministerstvo o úpravu pridelených kapitálových výdavkov a o presun výdavkov z technologického vybavenia operačných sál na stavebné úpravy. V týchto dňoch sa ich žiadosť na ministerstve posudzuje.

Foto: V. Zamborský