Skip to content
Menu
Menu

Hasiči upiekli bábovky ako symbol vďaky

Dobrovoľní hasiči medzi sebou zväčša súťažia, či už na poli športovom či kultúrnom. Tentokrát sa však Dobrovoľný hasičský zbor v Lemešanoch rozhodol  nesúťažiť, ale oceniť. Zapojili sa do výzvy #laskavostcezsladkost a rozhodli sa poďakovať kolegom, dobrovoľným hasičom.

Uvedomujeme si, že je potrebné dobrovoľníkov oceniť, dať im na vedomie, že si ich prácu vážime a je pre nás veľmi dôležitá. Že evidujeme čo robia, koľko obetujú pre iných na úkor svojho voľného času, že sú pre spoločnosť nenahraditeľní a potrebujeme ich. Jednoducho, že ich práca má ZMYSEL. Sami vieme, koľko času a energie (niekedy aj financií) venujú svojím dobrovoľným hasičským zborom.

Výzva začala u pani Katky, ktorá chcela v týchto časoch začať nový rok so super pocitom na srdci, a preto vymyslela bábovkovú výzvu. Prečo práve bábovka? Pretože, dobrá bábovka vždy poteší a upečie ju aj začiatočník  Pointou tejto výzvy je vybrať si nejaké zariadenie, ktoré potrebuje v týchto časoch podporiť, a kde sa potešia sladkej bábovke – nemocnicu, hasičov, policajtov, azylový dom … Nuž, na dobrovoľníkov, ktorí za svoju „prácu“ nedostanú niekedy ani len ďakujem, si spomenie málokto.

A preto, naše hasičky z DHZ Lemešany, upiekli krásne, voňavé bábovky a na znak úcty a vďaky za službu spoločnosti a spoluprácu, sme ich rozniesli viacerým dobrovoľným hasičským zborom v okolí.

Dovolíme si tvrdiť, že väčšina z obdarovaných zborov bola prekvapená, keď im členovia DHZ Lemešany bábovku venovali. Jednoducho to nečakali  Pevne veríme, že ich to potešilo, na bábovke si pochutnali a budú toto milé gesto-symbol vďaky a dobrosrdečnosti- šíriť ďalej.

Dominika Angelovičová
Foto: DHZ Lemešany