Skip to content
Menu
Menu

Najstarší zaočkovaný senior v prešovskom vakcinačnom centre má 90 rokov

Prečítať článok

Jedným z najstarších zaočkovaných vakcínou proti ochoreniu COVID-19 v prešovskom vakcinačnom centre FNsP J. A. Reimana je prof. PhDr. Michal Roman, 90 ročný pracujúci dôchodca (prekladateľ), bol zaočkovaný v utorok.

Jeho pozitívny postoj k očkovania sa spája s rodinnou históriou. „Moja manželka MUDr. Viera Romanová, rod. Horáková, sa ešte ako študentka Detskej lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe zúčastnila plošnej vakcinácie proti detskej obrne. Spolu so spolužiakmi očkovala v päťdesiatych rokoch deti pomocou tzv. Salkovej vakcíny. V rokoch 1952 – 1953 sa totiž svetom prehnala pandémia poliomylitídy,“ povedal Michal Roman.

Paralely s dneškom

Detská obrna bola v tom čase častým a obávaným ochorením, veľa detí umieralo alebo boli ochrnuté. Ak choroba postihla nervové pletence dýchacích svalov, bez pomoci sa zadusili. Bránica a dýchacie svaly ochrnuli a prestali pracovať. Mnoho detí, ktoré prežili ostalo znetvorených a ochrnutých. Vakcínu doktora Salka v roku 1953 použili v USA v rozsiahlom pokuse, na ktorom sa zúčastnili takmer dva milióny detí.

Pokusné očkovanie bolo úspešné, prinieslo očakávané výsledky a ochorenie bolo takmer porazené. Počas rokov 1955 až 1957, keď sa začalo s plošným očkovaním, výskyt ochorenia klesol o 90 percent. Jonas Edward Salk si vakcínu nikdy nedal patentovať. Odhaduje sa, že tým prišiel asi o 7 miliárd dolárov.

Očkovanie kedysi.

V Československu bol posledný prípad ochorenia zaznamenaný v r. 1960, pričom bolo prvou krajinou, kde bola choroba vďaka očkovaniu vyhubená.

MUDr. Viera Romanová (mimochodom mamička prednostky oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana Prešov, MUDr. Ľubomíry Romanovej, PhD.) bola prvou detskou alergologičkou na východnom Slovensku (pre dospelých pacientov ordinoval MUDr. Ladislav Szantó). Očkovanie vždy považovala za jeden z najväčších objavov medicíny. Už v detstve a neskôr ako medička zažila ako infekčné choroby devastovali chorých. Ak prežili, mnoho z detí si odnieslo trvalé následky.

Ďalšie historické fakty

 Profesor Jonass Salk sa významnou mierou pričinil o elimináciu detskej obrny. Ďalším významným vedcom v tejto oblasti bol Albert Bruce Sabin. Jeho vakcína sa dlhodobo používala na očkovanie detí v Európe.

Detská obrna okrem vakcíny znamenala významný posun aj v inej sfére, ktorá korešponduje s pandémiou COVID.

 Presahom týchto dvoch ochorení sú ventilátory – prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu. Jedným z terapeutických postupov pri obrne dýchacích svalov boli železné pľúca. Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu, ktorý sa podobá obrovskej rúre, do ktorej je vháňaný a odsávaný vzduch, čím sa rozpína a sťahuje hrudný kôš a pľúca sa hýbu.

 Chorí boli na dlhé hodiny, dni či dokonca roky odkázaní ležať v uzavretej plechovej nádobe nazývanej iron lungs. Prvý funkčný model vynašiel v roku 1928 Philip Drinker. Železné pľúca mnohokrát zachránili postihnutým deťom život, ak preklenuli rané fázy ochrnutia.

 Najväčším maratóncom v oblasti ležania na chrbte v uzavretej nádobe sa stala June Middleton, ktorá sa tiež zapísala do Guinnessovej knihy rekordov pre svojich 60 rokov života strávených v železných pľúcach.

 Železných pľúc nebolo dosť a pacientov veľa. V tom čase pacientom v Belgicku, kde bolo veľké ohnisko epidémie, pomáhali dýchať študenti. Manuálne stláčali vaky, ktoré plnili pľúca vzduchom. Striedali sa pri pacientoch po niekoľkých hodinách. Robili to aj za cenu rizika nakazenia.

Dnes sú samo rozpínacie vaky, alebo známe ako AMBU vaky súčasťou každého resuscitačného setu. Sú povinnou výbavou na každej ambulancii.

Renáta Cenková
hovorkyňa FNsP Prešov
Foto: