Skip to content
Menu
Menu

Technické služby mesta Prešov začínajú s distribúciou kalendárov a vriec na rok 2022

Technické služby mesta Prešov (TSmP) budú od 20.12.2021 do rodinných domov distribuovať kalendár na rok 2022. Okrem termínov vývozu triedeného odpadu v ňom obyvatelia nájdu aj informácie zamerané na tému zálohovania a správneho triedenia odpadov.

Kalendáre spoločnosť od 20.12.2021 bude distribuovať do viac ako 7 000 domácností v individuálnej bytovej výstavbe. Pri štandardnom vývoze vodiči TSmP odovzdajú obyvateľom sadu vriec na jednotlivé komodity – papier, plasty, sklo, VKM + kovy, ku ktorým pridajú aj stolový kalendár s presnými termínmi vývozu.

Obyvatelia bytových domov túto praktickú pomôcku nedostanú, pretože do kontajnerov môžu vyniesť smeti, kedy chcú a nemusia ich vykladať v špeciálne určený deň, ako je to v rodinných domoch. V kalendári sú presné pokyny, kedy, kam a čo treba vyložiť.

Ak nejaká domácnosť odpad z akéhokoľvek dôvodu nevyloží, musí počkať do ďalšieho vývozu. Preto sú pre rodinné domy presné harmonogramy veľmi dôležité. Elektronická verzia kalendára bude tiež uverejnená na webovej stránke Technických služieb a záujemcovia si ju môžu stiahnuť, pričom dostupná je aj verzia pre smartfóny.

Začiatkom roka 2022 sa u nás spustí toľko očakávané zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. Zálohovať začneme okrem sklenených fliaš aj všetky plastové fľaše a plechovky s cieľom znížiť enviromentálnu záťaž prírody. Všetky fľaše a plechovky budú od roku 2022 označené písmenom Z v šípkach recyklácie, pod ním bude nápis zálohované.

Ďalšia novinka, ktorá nás čaká od 1.7.2022 a súvisí so zavedením systému zálohovania je, že dôjde k poklesu objemu v triedenom zbere cez farebné zberné vrecia a nádoby. Donedávna sme boli zvyknutí na spoločný zber kovových obalov a nápojových kartónov do jedného červeného vreca/ kontajnera.

Od júla 2022 sa prechádza na tzv. trojkombináciu = spoločný zber kovových obalov a nápojových kartónov spolu s plastami. Aktuálne informácie k tejto zmene budú TSmP aktualizovať na svojej webovej stránke a na sociálnych sieťach.

Ing. Ingrid Mihaľová,
TSmP, a. s.