Skip to content
Menu
Menu

V Hermanovciach otvorili novú materskú školu i školskú jedáleň

V obci Hermanovce (okr. Prešov) bol začiatok školského roku slávnostnejší, ako zvyčajne. Predškoláci totiž získali novú budovu materskej školy a to prvýkrát vo vyše 70-ročnej histórii hermanovského predškolského vzdelávania. Využívať budú aj novú školskú jedáleň, ktorá bude slúžiť aj žiakom miestnej základnej školy.

Takmer štyridsať predškolákov bude mať k dispozícii dve samostatné triedy s hracou a spálňovou časťou, každá aj so samostatnými sociálnymi zariadeniami, šatňami či skladmi pedagogických pomôcok. Škôlka bola zároveň vybavená úplne novým zariadením, do ktorého okrem nových postieľok či hracích stolov a ďalších vecí patria aj interaktívne tabule ponúkajúce viac možností pre pedagogickú invenčnosť a tvorivosť.

Nová materská škola, ktorú obec vybudovala pri budove miestnej základnej školy, má k dispozícii samostatný zatrávnený dvor, pričom aktuálne sa v areáli školy buduje pre predškolákov aj separátne ihrisko s hracími prvkami.

Súčasťou budovy materskej školy je aj nová kuchyňa, kompletne vybavená novým, moderným zariadením, a jedáleň, ktorá zároveň bude slúžiť i pre stravovanie žiakov a zamestnancov základnej školy.

„Ide o investíciu, na ktorú naša obec získala z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nenávratný finančný príspevok v objeme 243 129,76 eur. Obec do komplexného vybudovania materskej školy investovala ďalších viac ako 130 000 eur. Vybudovali sme dielo, ktoré pomôže tak predškolákom, ako aj žiakom základnej školy, keďže obe zariadenia budú využívať novú jedáleň. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom k realizácii tejto stavby prispeli, lebo toto naše spoločné úsilie prispeje k skvalitneniu predškolského vzdelávania v našej obci i k radosti detí aj ich rodičov z lepšieho výchovného prostredia,“ uviedol starosta obce Hermanovce PhDr. Lukáš Grejták.

Stavebné práce na budove novej materskej školy, ktoré sa začali v decembri 2019, zrealizovala spoločnosť EURO-BAU s.r.o., Košice, víťaz verejného obstarávania. Budova bola stavebne skolaudovaná v júni 2021.

 

Z histórie

V Hermanovciach bola Materská škola, v tom čase ešte nazývaná Detská opatrovňa otvorená už 1. novembra 1946. Vtedy sídlila v jednej z budov zoštátneného kaštieľa, pôvodne patriaceho rodine Péchy. O štyri roky neskôr obec predškolákov umiestnila do, už vtedy, približne storočnej kamennej budovy niekdajšej krčmy, kde existovala až do roku 1989. Vtedy bola presťahovaná do ďalšej, síce generálne zrekonštruovanej, no opäť kamennej budovy bývalej obecnej školy. V tej sa, napriek viacerým ďalším opravám, dlhodobo prejavovali problémy s vlhkosťou či komplikovaným vykurovaním.

Školské stravovanie v materskej škole začalo v roku 1963, v základnej škole bola školská kuchyňa vytvorená až v roku 1969. Vzhľadom na kritický nedostatok vyučovacích priestorov však v roku 1997 bola kuchyňa pri základnej škole zrušená a žiaci tak boli odvtedy odkázaní iba na suchú stravu.

Text a foto: Milan Grejták