Skip to content
Menu
Menu

Vybrali najlepší návrh na podobu mestskej oázy na Okružnej ulici

Prečítať článok

(ako) – Architekti, študenti, ale aj laici zareagovali na výzvu organizátorov a zapojili sa do súťaže kreativity o najlepší návrh na nový vzhľad areálu bývalej mestskej oázy na Okružnej ulici v Prešove. Víťazný návrh počíta s oživením celého priestoru a je ľahko realizovateľný. 

Organizátori Festivalu architektúry a dizajnu FEAD Prešov 2020 v spolupráci s mestom Prešov ukončili návrhovú súťaž kreativity. Jej cieľom bola tvorivá zmena okolia a racionálne koncepčné využitie zanedbaných alebo opustených verejných priestranstiev aj nehnuteľností v Prešove.

V prvom ročníku súperilo 12 súťažiacich a zadaním bol síce malý, ale o to pozoruhodnejší priestor na konci Okružnej ulice pri Kumšte. Medzi súťažiacimi boli aj vysoko profesionálne spracované práce so záberom a riešením nad rámec súťaže. Väčšina návrhov riešila priestor mestskej oázy ako plochu s potenciálom na využitie pre rôzne skupinové, komunitné či mládežnícke aktivity a so zakomponovaním takzvaného GENIA LOCI tohto miesta.

Víťazkou sa stala študentka dizajnu

Víťazný návrh počíta s architektonicky čistým areálom a s univerzálnym využitím jeho priestorových možností pre širokú verejnosť. Pribudnú aj viaceré oddychové prvky a menšie pódium pre realizáciu kultúrnych a komunitných aktivít. Väčšina návrhov riešila priestor mestskej oázy ako plochu s potenciálom na využitie pre rôzne skupinové, komunitné či mládežnícke aktivity a so zakomponovaním takzvaného GENIA LOCI tohto miesta.

Príjemným prekvapením bol pomerne veľký záujem laickej verejnosti, ktorá prispela do súťaže zaujímavými nápadmi. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že autorkou víťazného návrhu nie je profesionálny architekt, ale študentka interiérového dizajnu Ľubomíra Mudrová.  Odborná komisia ho vyhodnotila ako riešenie, ktoré najlepšie reflektovalo súťažné podmienky s jednoduchými zásahmi do priestoru a elegantným zveľadením priestoru.

Autorka návrhu počíta s úpravami, ktoré majú dočasný udržiavací charakter s výnimkou drevených konštrukcii pod lávkou. Realizácia takto postaveného návrhu by nemala byť v rozpore ani so zásadnejšími investíciami v tomto území v budúcnosti.

Okrem prvého miesta boli ocenené aj ďalšie štyri návrhy. Cenu poroty za nápaditosť získal návrh Slávky Vaníkovej s názvom „Veda je kumšt.“ Odborná porota pri tomto stanovisku ocenila jeho silnú ideovú rovinu ako aj sviežu inšpiráciu na dotvorenie, ktorá k danému miestu veľmi dobre sedí.

Návrhová súťaž kreativity sa koná vďaka podpore projektu URBACT Civic eState, kandidatúre mesta Prešov na Európske hlavné mesto kultúry 2026, a taktiež odbornej spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove.

Foto: presov.sk