Skip to content
Menu
Menu

Šimkovičovej ministerstvo predložilo novelu zákona o financovaní cirkví do pripomienkového konania

Prečítať článok

17.5.2024 (SITA.sk) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) novelu zákona o financovaní cirkví a náboženských spoločností. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská, v prípade schválenia novely by zmeny mohli nadobudnúť účinnosť od prvého januára budúceho roka.

Novela zákona navrhuje nahradiť doterajšie ukazovatele, ktorými sú priemerná miera medziročného rastu inflácie v hospodárstve SR a mieru valorizácie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za jediný ukazovateľ. Konkrétne mieru medziročného rastu sumy minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou určenej na príslušný kalendárny rok podľa osobitného predpisu,“ uviedlo ministerstvo.

Doplnilo, že novela by mohla priniesť i medziročné navýšenie príspevku štátu na 1,1 násobok sumy nárastu príspevku štátu na základe miery rastu minimálnej mzdy.

Rozdelenie príspevku medzi jednotlivé cirkvi

Upraviť by sa mohlo aj rozdelenie štátneho príspevku medzi jednotlivé cirkvi, a to takým spôsobom, aby každá z nich dostala z príspevku štátu takú sumu, ako v predošlom roku, navýšenú o mieru medziročného nárastu minimálnej mzdy. Ostatok celkového medziročného navýšenia príspevku štátu by sa mal medzi cirkvi podeliť podľa pomeru počtu ich veriacich.

Novela zákona prichádza tiež so zvýšením, resp. znížením sumy príspevku štátu pre konkrétnu cirkev. Zvýšenie alebo zníženie počtu veriacich konkrétnej cirkvi o viac ako 10 percent zistenej v sčítaní obyvateľstva má za následok zvýšenie alebo zníženie sumy príspevku štátu pre túto cirkev o jednu tretinu tohto percentuálneho zvýšenia alebo zníženia,“ dodal rezort kultúry.

Jednorazové navýšenie príspevku

Novela tiež navrhuje jednorazové navýšenie príspevku štátu na budúci rok, nad rámec bežného výpočtu príspevku štátu. Malo by ísť o kompenzáciu prudkého nárastu minimálnej mzdy od roku 2019.

Zmeniť by sa mohlo aj to, že cirkvi by už nemuseli podávať žiadosti o príspevok štátu na nasledujúci rok v prípade, ak im bol poskytnutý v minulom roku.

Novela napĺňa programové vyhlásenie vlády

Materiál bol pripravený v zmysle programového vyhlásenia vlády, ktorá deklarovala, že vníma význam spoločenského postavenia cirkví a náboženských spoločností, a vyjadrila tiež záujem podporovať ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu, a tiež ich dostatočné finančné ohodnotenie.

Aj touto novelou napĺňame programové vyhlásenie vlády. Mnohým cirkevným subjektom príspevok štátu nepostačuje ani na vyplácanie minimálnej mzdy. Táto novela teda reflektuje na požiadavky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a požiadaviek niektorých dotknutých subjektov. Z nich je zrejmá potreba zmeniť faktory ovplyvňujúce výšku príspevku štátu,“ priblížila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).

Pripomenula tiež, že cirkvi aktuálne používajú drvivú väčšinu príspevku na mzdové náležitosti, a poukázala, že priemerná mzda duchovného v minulom roku z príspevku bola 763 eur.

Viac k témam: Financovanie cirkví, Medzirezortné pripomienkové konanie, Ministerka kultúry SR, Programové vyhlásenie vlády
Zdroj: SITA.sk – Šimkovičovej ministerstvo predložilo novelu zákona o financovaní cirkví do pripomienkového konania © SITA Všetky práva vyhradené.